Menu

sobota, 27 czerwca 2015

OLEŚNICA - Zamek książąt oleśnickich. (GPS - 51.2090 / 17.3765)

 Pierwsze wzmianki na temat zamek w miejscu obecnego pochodzą już z końca XIII w. kiedy to powstał gotycki obiekt, po którym do chwili obecnej możemy oglądać wieżę. Co prawda została ona przebudowana jak i reszta założenia, ale jej zasadniczy kształt pozostał bez zmian, poza tym że została podwyższona.

 Oczywiście zamek był wielokrotnie przebudowywany, a obecny, renesansowy kształt otrzymał w latach 1542-1561 za rządów czeskiej dynastii Podiebradów, którzy władali tymi ziemiami po wygaśnięciu dynastii Piastów Oleśnickich wraz ze śmiercią Konrada X Śmiałego.

 Poza Piastami i Podiebradami Oleśnicą rządzili książęta ziębiccy, Wirtenbergowie, Brunszwikowie, Welfowie, Hohenzollernowie.

 Nawiązując jeszcze do renesansowej przebudowy, to trzeba dodać, że trwała ona aż do początku XVII w. ponieważ skrzydła zamku były remontowane stopniowo.

 Wiek XIX nie był zbyt szczęśliwy dla losów zamku, ponieważ rodzina Welfów nie bardzo się nim interesowała i zaczął on podupadać. Dopiero W roku 1885 kiedy zamek przechodzi we władanie Hohenzollernów jako lenno Pruskie, przeprowadzane są remonty i rezydencja odzyskuje swój dawny blask.
 Hohenzollernowie zarządzają obiektem aż do końca II W.Ś.

 Po wojnie mieściły się tu: więzienie, Technikum Budowlane, szkła instruktorów ZHP, filia Muzeum Archeologicznego, a obecnie OHP.

Widok na obiekt od strony południowej.


 Portal bramy wjazdowej na mały dziedziniec od strony zachodniej.


 Kartusz herbowe z herbami księcia ziębicko-olśnickiego i jego dwóch żon.

Brama wjazdowa na dziedziniec, a nad nią figura księcia Jana Podiebrada.

Figura księcia z bliska, wraz z jego herbami.


 XIV wieczna wieża zamkowa.


Strona zachodnia widziana od strony parku.

 Skrzydło północne zamku.
 Po lewej stronie widać łącznik, którym można przejść do bazyliki pw. św. Jana Ewangelisty.

 Widok od strony wschodniej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania, chętnie poczytam wasze opinie o blogu, co można zmienić, co dodać, co usunąć.
Możesz skorzystać z konta "ANONIMOWY" - bez zobowiązań.

Proszę również o to, aby nie pisać na temat właścicieli obiektów, ponieważ nie wszystkim się to podoba i miewam w związku z tym nieprzyjemności.

Piszcie też, co chcielibyście zobaczyć .. postaram się pokazać Wam te miejsca.

okna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...