Menu

piątek, 1 lipca 2016

NIEDŹWIEDZICE - Pałac rodziny von Rothkirch und Trach. (GPS - 51.2827 / 16.0365)

 Pałac w Niedźwiedzicach, to drugi obiekt warty obejrzenia w tej wsi.

 Początki pałacu nie są znane, ale wiadomo, że pierwotne założenie było drewniano-murowane w konstrukcji ryglowej i najprawdopodobniej jego fundatorem był członek rodziny Bożywojów.

 W 1748 r. z inicjatywy rodziny von Rothkirch doszło do przebudowy pierwotnego założenia nadając mu formę założenia neogotyckiego, a pod koniec XIX w. w 1866 r. podczas następnej przebudowy otrzymał formę neobarokową i takiego go możemy oglądać obecnie.

 Obecnie pałac jest własnością prywatną i dostęp do niego jest ograniczony, więc zdjęcia tylko zza ogrodzenia i z odległości.

 Nie mniej jednak cieszy fakt, że jest odnowiony i nie popada w ruinę jak większość tego typu obiektów.

 Widok od strony wschodniej.


 Rzucająca się z daleka w oczy wieża z kartuszem herbowym rodziny von Rothkirch und Trach. Na wieży znajduje się data upamiętniająca budowę obiektu.

 Wjazd na folwark, a w głębi pałac.

 Kartusz herbowy  rodziny Rorhkirch und Trach znajdujący się nad przejazdem pod wieżą.

wtorek, 28 czerwca 2016

NIEDŹWIEDZICE - Kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego. (GPS - 51.2865 / 16.0211)

 Po raz pierwszy we wsi Niedźwiedzice świątynię wzmiankowano już w 1335 r. a niektóre źródła podają rok 1305.

 Oczywiście obecny kościół, to trochę późniejsza budowla, bo początki jego sięgają przełomu XV i XVI w.
 Po raz pierwszy przebudowany w latach 1517-1543, kiedy to dobudowano kruchtę po stronie południowej.

 Kościół w czasie swojego istnienia był kilkakrotnie remontowany i modernizowany. Do renowacji doszło w 1820 r. następnie w 1913 kiedy to głównie odnowiono wieżę i dobudowano kruchtę zachodnią, czyli tą znajdującą się u podstawy wieży.
 Następny poważniejszy remont miał miejsce na przełomie lat 1939-1940.

 Do ostatniego remontu doszło w latach 1997-1998.

 Obecnie jest to kościół parafialny i służy miejscowej społeczności katolickiej.

 Podczas zwiedzania świątyni warto zwrócić uwagę na sporą ilość krzyży pokutnych, których jest tu aż pięć i wszystkie są wmurowane w fasadę kościoła, ale w różnych miejscach. w których ? Zobaczycie na zdjęciach.

 Widok od strony wschodniej, czyli od strony prezbiterium.

 Już z daleka widać znajdujące się po tej stronie dwa krzyże pokutne. Pierwszy przy kruchcie, drugi przy prezbiterium.

 To krzyż znajdujący się przy kruchcie.

 Ten znajduje się w okolicy prezbiterium.

 Kartusz herbowy wmurowany w fasadę od strony południowej.

 To krzyż wmurowany również od strony południowej, w okolicy kruchty, ale po lewej jej stronie.

Wejście główne z kruchtę znajduje się po stronie zachodniej.

 Pod schodami na wieżę znajdują się kolejne dwa krzyże.


 Zabytkowy cmentarz, niestety mocno zdewastowany.


 Zdjęcie wnętrza wykonałem przez kratę, ale ... zawsze coś tam widać .

piątek, 24 czerwca 2016

SZCZODRÓW - Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła. (GPS - 51.2904 / 17.5685)

 Ostatnia już wizyta w Szczodrowie i na koniec rodzynek na torcie, średniowieczny kościół drewniany.

 Świątynia po raz pierwszy została wspomniana w dokumencie pisanym już w 1300 r. więc jego budowę można datować najpóźniej na koniec XIII w.

 Oczywiście obiekt był kilkakrotnie przebudowywany i odnawiany. Po raz pierwszy w 1589 r. ale także w okresie międzywojennym, a konkretnie w roku 1934.
 Po raz drugi w XX w. kościół remontowano na przełomie lat 70'tych i 80'tych.

 Największe remonty poczyniono jednak już w ostatnich latach, a zwłaszcza w roku 2010 kiedy to konstrukcja groziła zawaleniem i konieczne było wzmocnienie wieży.

 Kościół, to konstrukcja zrębowa, czyli belki łączono w narożnikach na zamki bez ostatków, tzn bez wystających końcówek. Całość kryta jest gontem, który od północnej strony porósł mchem nadając całości ciekawego wyglądu. 

 Widok od zachodniej.

Widok od strony wschodniej, gdzie znajduje się prezbiterium. Strona północna, której dach jak wspominałem porośnięty jest mchem. Wygląda, to całkiem ciekawie.


 Tu widok z drogi na całą budowlę wraz z obejściem i cmentarzem.

 Zdjęcia wnętrza wykonane przez kratę. Jak widać skromnie, ale przytulnie.

okna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...