Menu

wtorek, 4 sierpnia 2015

BRZEZINKA ŚREDZKA - Kościół pw. N.M.P. Królowej Polski. (GPS - 51.211951 / 16.8228)

 Brzezinka Średzka, to niewielka wieś, położona jak się można domyśleć w ... powiecie średzkim.

 Znajduje się tu dość ciekawy kościół, którego początki sięgają drugiej połowy XIX w. Ta neogotycka budowla została wzniesiona w 1863 r. a szczególne w niej jest, to że styl w jakim powstała jest raczej unikalny na Dolnym Śląsku, ponieważ jest to tzw. neogotyk brandenburski i częściej występuje na pomorzu niż w południowej części Polski.

 Nieopodal kościoła usytuowany był pałac należący do rodziny von Kramst, która była prawdopodobnie fundatorem świątyni o czym może świadczyć kartusz herbowy znajdujący po północnej stronie obiektu.

 Kościół przetrwał praktycznie bez zmian do chwili obecnej.

 Widok od strony zachodniej.

 Od tej strony znajduje się wejście główne do świątyni.


 Wieża usytuowana jest po północno-wschodniej stronie, przy prezbiterium.

 U podstawy wieży po stronie północnej nad wejściem znajduje się kartusz herbowy z herbem należącym prawdopodobnie do rodziny von Kramst.


 Widok na prezbiterium od strony wschodniej.

piątek, 31 lipca 2015

DROŁTOWICE - Pałac rodziny von Korn. (GPS - 51.3351 / 17.5908)

 Pisząc w tytule słowo "pałac"  trochę nadużyłem jego znaczenia, ponieważ jest to tylko część kompleksu pałacowego zwana "Nowym Domem". Nie mniej jednak bardzo nie przesadziłem.

 Cały kompleks pałacowy został wybudowany w XVIII w. i był o wiele bardziej okazały niż, to co możemy oglądać obecnie.
 Większa jego część została zniszczona podczas działań wojennych i w latach 50'tych została rozebrana.

 Budynek, który Wam chcę pokazać, został wybudowany w 1910 r. i stanowił jedno z zabudowań pałacowych.
 Obecnie obiekt jest opuszczony i nie udało mi się znaleźć kto jest jego właścicielem.

 Widok od strony wschodniej od strony parku.
wtorek, 28 lipca 2015

BOLKÓW - Kościół pw. św. Jadwigi. (GPS - 50.9211 / 16.1004)

 Bolków, to nie tylko stary i piękny zamek, ale i kilka innych bardzo ciekawych zabytków.

 Jednym ze starszych jest kościół pw. św. Jadwigi, który po raz pierwszy wzmiankowano w dokumencie pisanym w 1298 r.
 Oczywiści jego historia sięga wcześniejszego okresu, ale co do początków są różne teorie. Żeby nie podawać domniemanych dat, napiszę jako czas w którym został wybudowany na połowę wieku XIII, bo to będzie najbliższe prawdy. Pierwotnie kościół był pod wezwaniem św. Krzyża, a dopiero u schyłku XIII w. patronką jego została św. Jadwiga.

 Oczywiście gotycka budowla nie przetrwała do współczesnych czasów w niezmienionym kształcie.
Do pierwszej przebudowy dochodzi już na początku XIV, kiedy to dobudowane zostają dwie nawy boczne.
 W 1428 r. w skutek najazdu husytów zostaje częściowo uszkodzona wieża, a dzieło zniszczenia kończą Szwedzi podczas najazdu na miasto w 1646 r.

 Należy dodać, że w latach 1545-1629 kościół znajduje się w posiadaniu miejscowej społeczności ewangelickiej.

 Zniszczoną przez Szwedów wieżę odbudowano dopiero w 1816 r. a gruntowny remont kościoła przeprowadzono w 1863 r.
 W 1875 r. świątynia przechodzi kolejny remont w czasie którego otrzymuję charakter budowli neogotyckiej.

 W 2006 r. na terenie świątyni i jej przyległym przeprowadzono prace archeologiczne w czasie których wewnątrz odkryto XIV w. freski.

 Widok na świątynię od strony północnej.

Odbudowana w XIX w. wieża.Tablice nagrobne znajdujące się na północnej fasadzie kościoła.

 Ufundowana w 1724 r. figura Jana Nepomucena.

Wnętrze kościoła wyposażone zostało w większości w XVII w.

Ołtarz główny.

Ambona wybudowana w 1619 r. Fragment odkrytych w 2006 r. XIV wiecznych fresków.

Widok na emporę organową z organami.

okna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...