Menu

czwartek, 23 marca 2017

KOŚCIELEC - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. (GPS - 51.1489 / 16.1369)

 Kościelca jeszcze nie odwiedzaliśmy, a jest to wieś położona nieopodal Legnicy, w której można znaleźć ciekawy kościół stanowiący część parafii w Małuszowie. Może nie tyle jest on ciekawy pod względem architektonicznym (chociaż ja uważam, że jest), ale pod kątem jego historii.

 Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, bo o nim mowa, jest to XV wieczna świątynia, którą w XVI w. przejęli ewangelicy i co ciekawe mimo, że znajduje się on nieopodal Legnicy, to przejęli go ewangelicy z księstwa świdnickiego, dla których dopiero w XVII w. wybudowano na mocy pokoju westfalskiego świątynię nazwaną Kościołem Pokoju

 Kościół ma charakter budowli obronnej, a nazywany był także kościołem ucieczkowym właśnie z powody odprawiania w nim nabożeństw dla ewangelików z sąsiedniego księstwa, w którym nie mogli wyznawać swojej wiary.

 W XVII w. doszło do modernizacji i rozbudowy kościoła na potrzeby społeczności ewangelickiej z księstwa świdnickiego, co miało spory wpływ na jego wygląd zewnętrzny.

 Widok od strony północnej.
 Widok od strony prezbiterium.

 Wejście do kruchty od strony południowej.

Kilka tablic nagrobnych usytuowanych na fasadzie kościoła.
 Nieopodal kościoła usytuowano obelisk upamiętniający ofiary XIX wiecznych wojen.


Krzyż pokutny ustawiony na terenie przykościelnym.

niedziela, 5 marca 2017

KOSKOWICE - Kościół pw. Michała Archanioła. (GPS - 51.1839 / 16.2485)

 Dzieje parafii w Koskowicach sięgają  połowy XV w. kiedy to w 1345 r. oddano do użytku pierwszy kościół mający za patronkę św. Jadwigę.

 Obecna neoklasycystyczna świątynia została wybudowana w 1840 r. na miejscu pierwszego kościoła i została oddana do użytku miejscowy protestantom.

 Katolickie obrządki powróciły w mury kościoła po zakończeniu działań II W.Ś. i sprawuje się tu msze do czasów obecnych.
   
 Widok od strony południowej.


piątek, 17 lutego 2017

MIĘDZYBÓRZ - Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika. (GPS - 51.3987 / 17.6641)

 Międzybórz miałem okazję Wam już pokazać przy okazji prezentacji ewangelickiego kościoła pw. Św. Krzyża.

 Tym razem pokarzę Wam drugi z kościołów, a mianowicie świątynię katolicką pw. Św. Józefa Rzemieślnika.

 Świątynia, którą możemy obecnie oglądać, to neogotycka budowla z przełomu lat 1893-1894. Budowę kościoła powierzono architektowi z pobliskiej Twardogóry Glasnerowi,
 Należy jeszcze dodać, że wyposażanie kościoła trwało do 1896 r. mimo, że konsekrowany został w 1894 r.

 Należy też wspomnieć, że historia parafii jest znacznie dłuższa, ponieważ sięga 1376 r. kiedy to oddano do użytku pierwszy, drewniany kościół. Drugi kościół był również drewniany i stał mniej więcej w miejscu obecnej, murowanej świątyni ewangelickiej.

 Od 1950 r. kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika jest zarządzany przez ojców Salezjanów.

Widok od strony północnej.


 Wieża usytuowana jest po stronie zachodniej.


 Kruchta wejścia od strony południowej.


 Widok od strony wschodniej, gdzie znajduje się prezbiterium.


 Wejście od strony południowej z poza terenu kościelnego.

 Wnętrze. Oczywiście widziane zza kraty.

 Ołtarz jak i całe wyposażenie pochodzi z XIX w.

 Na koniec XIX wieczna ambona.

okna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...