Menu

piątek, 31 lipca 2015

DROŁTOWICE - Pałac rodziny von Korn. (GPS - 51.3351 / 17.5908)

 Pisząc w tytule słowo "pałac"  trochę nadużyłem jego znaczenia, ponieważ jest to tylko część kompleksu pałacowego zwana "Nowym Domem". Nie mniej jednak bardzo nie przesadziłem.

 Cały kompleks pałacowy został wybudowany w XVIII w. i był o wiele bardziej okazały niż, to co możemy oglądać obecnie.
 Większa jego część została zniszczona podczas działań wojennych i w latach 50'tych została rozebrana.

 Budynek, który Wam chcę pokazać, został wybudowany w 1910 r. i stanowił jedno z zabudowań pałacowych.
 Obecnie obiekt jest opuszczony i nie udało mi się znaleźć kto jest jego właścicielem.

 Widok od strony wschodniej od strony parku.
wtorek, 28 lipca 2015

BOLKÓW - Kościół pw. św. Jadwigi. (GPS - 50.9211 / 16.1004)

 Bolków, to nie tylko stary i piękny zamek, ale i kilka innych bardzo ciekawych zabytków.

 Jednym ze starszych jest kościół pw. św. Jadwigi, który po raz pierwszy wzmiankowano w dokumencie pisanym w 1298 r.
 Oczywiści jego historia sięga wcześniejszego okresu, ale co do początków są różne teorie. Żeby nie podawać domniemanych dat, napiszę jako czas w którym został wybudowany na połowę wieku XIII, bo to będzie najbliższe prawdy. Pierwotnie kościół był pod wezwaniem św. Krzyża, a dopiero u schyłku XIII w. patronką jego została św. Jadwiga.

 Oczywiście gotycka budowla nie przetrwała do współczesnych czasów w niezmienionym kształcie.
Do pierwszej przebudowy dochodzi już na początku XIV, kiedy to dobudowane zostają dwie nawy boczne.
 W 1428 r. w skutek najazdu husytów zostaje częściowo uszkodzona wieża, a dzieło zniszczenia kończą Szwedzi podczas najazdu na miasto w 1646 r.

 Należy dodać, że w latach 1545-1629 kościół znajduje się w posiadaniu miejscowej społeczności ewangelickiej.

 Zniszczoną przez Szwedów wieżę odbudowano dopiero w 1816 r. a gruntowny remont kościoła przeprowadzono w 1863 r.
 W 1875 r. świątynia przechodzi kolejny remont w czasie którego otrzymuję charakter budowli neogotyckiej.

 W 2006 r. na terenie świątyni i jej przyległym przeprowadzono prace archeologiczne w czasie których wewnątrz odkryto XIV w. freski.

 Widok na świątynię od strony północnej.

Odbudowana w XIX w. wieża.Tablice nagrobne znajdujące się na północnej fasadzie kościoła.

 Ufundowana w 1724 r. figura Jana Nepomucena.

Wnętrze kościoła wyposażone zostało w większości w XVII w.

Ołtarz główny.

Ambona wybudowana w 1619 r. Fragment odkrytych w 2006 r. XIV wiecznych fresków.

Widok na emporę organową z organami.

piątek, 24 lipca 2015

GOSZCZ - Pałac rodziny von Reichenbach. (GSP - 51.395811 / 17.4815)

 Pałac, który chcę Wam dziś pokazać, to okazała, barokowa budowla, której stan nie napawa optymizmem, a jej przyszłość nie rysuje się w świetlanych kolorach. Chociaż jest światełko w tunelu, o którym za chwilę napiszę.

 Zacznę jednak od początku, czyli od historii miejsca na gdzie usytuowany jest pałac, a którego ruinę możemy oglądać obecnie.
 Pierwsze wzmianki na temat znajdującego się w tym miejscu zamku pochodzą z okresu, gdy okolicznymi terenami zarządzali biskupi wrocławscy, a wspomniany został przez papieża Adriana VI w 1156 r.

 Na początku XVII w. zamek wraz okolicznymi terenami przechodzi w ręce rodziny von Dohn, która w 1689 r. postanawia wybudować dwór jako miejsce bardziej przyjazne do zamieszkania.

 W 1727 r. nowym właścicielem włości zostaje rodzina von Reichenbach, a stojący tu dwór jej nie wystarcza i postanawia na jego miejscu postawić godny swej pozycji pałac. Budowa trwa od 1730-1740 r i pochłania astronomiczną jak na ówczesne czasy sumę 200 tys talarów.

 Niestety obiekt nie ma szczęścia, ponieważ już w 9 lat po jego oddaniu do użytku, w 1749 r. trawi go prawie doszczętnie ogromny pożar.
 Zniszczenia są na tyle duże, że Reichenbach'owie decydują się na budowę nowego obiektu, a zatrudniają do tego przedsięwzięcia królewskiego architekta, pochodzącego z Legnicy, Karola Marcina Frantza.

 Barokowa rezydencja z rokokowym wystrojem wnętrz powstaje w latach 1749-1755 i to właśnie jej ruiny możemy oglądać obecnie. 
 Obiket posiada ogromny dziedziniec zamknięty, na który można było wjechać przez trzy bramy: południową, wschodnią i zachodnią, a od północy usytuowany był sam pałac.
 Pałac służył rodzinie von Reichenbach, aż do zakończenia II W.Ś. kiedy to zostali zmuszeni do jego opuszczenia, a obiekt został przejęty przez A.R.
 Oczywiście został on niezwłocznie splądrowany, ale nie zniszczony. Zniszczenia dokonał pożar, który wybuchł w 1947 r.

 Na koniec trochę nie do końca potwierdzonych informacji, ponieważ znam historię z przekazu ustnego. Rozmawiałem z mieszkańcami Goszcza w tym starszą panią, która twierdziła, że pożar wybuchł w Sylwestra (może właśnie stąd w niektórych źródłach podana jest data spalenia 1948 r.), a zarzewiem jego była choinka. Inni, że było to celowe podpalenie wycofujących się Rosjan, dla zatarcia śladów swojego pobytu.
 Jakby tego nie interpretować efektem jest dzisiejszy stan pałacu.

 Wspomniałem na początku o światełku w tunelu.
 Jak twierdził jeden z mieszkańców, jest projekt odbudowy pałacu i prawdopodobnie są nawet zarezerwowane unijne pieniądze na ten projekt. Ile w tym prawdy ?

Wjazd na dziedziniec od strony południowej. 

 To już sam dziedziniec i trzeba przyznać, że jest spory i godny samego obiektu.

 Południowa, reprezentacyjna fasada obiektu.Kartusz herbowy z herbami rodziny von Reichenbach.

 A to już "wnętrza" o ile można to tak nazwać.

 Widać jeszcze pozostałości po elementach sztukaterii.


 To już strona północna, po której znajduje się park.


 Tak prezentuje się cały kompleks z nad brzegu znajdującego się po stronie wschodniej jeziorka.


 Widok od strony zachodniej.
 Wjazd na dziedziniec od strony zachodniej.

 Wjazd na dziedziniec od strony zachodniej.

Południowa fasada pałacu,a po prawej widać wjazd od strony wschodniej.

 Zabudowania przypałacowe wyglądają nie najgorzej.wtorek, 21 lipca 2015

MIECZKÓW - Kościół pw. św. Andrzeja Boboli. (GPS - 51.028046 / 16.5353)

 Mieczków już znamy, a to za sprawą niedawno odwiedzonego w tej miejscowości kościół poewangelicki znajdującego się niopodal.

 Pierwszy kościół został wybudowany w tym miejscu już w pierwszej połowie XIV w. Była to prawdopodobnie konstrukcja drewniana, więc pod koniec wieku XV postanowiono wybudować murowaną świątynię w obowiązującym wówczas stylu gotyckim.
 W zasadzie niewiele się zmienił wygląd kościoła od tego czasu. Widać jego strzeliste kształty wieży. 
 Nieznacznych zmian w wyglądzie zewnętrznym świątyni dokonano prawdopodobnie podczas XVII przebudowy, która najbardziej odcisnęła swoje piętno w kształcie okien likwidując ich ostre zakończenie i maswerki na rzecz krągłości.

100 lat później dochodzi do ostatniej już modernizacji.

 Widok od strony południowej.
 Wejście do świątyni od strony południowej, a nad nim zegar słoneczny. W fasadę kościoła wmurowany jest krzyż. Nie wiem, czy to krzyż pokutny, ponieważ nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Nie znaczy, to jednak że nim nie jest.

 Wjeżdżając od wsi od strony zachodniej mamy taki widok.

piątek, 17 lipca 2015

RUJA - Kościół pw. św. Łukasza Ewangelisty. (GPS - 51.1739 / 16.4120)

 Wieś Ruja znajduje się w powiecie legnickim w gminie Prochowice.

 Świątynia, która się tu znajduje, to XIV wieczna budowla, wzmiankowana w tekście pisanym po raz pierwszy w 1335 r. 
 Pierwsza poważna przebudowa miała miejsce w wieku XV, a już na początku wieku XVIII dochodzi do następnej przebudowy, po której pozostało część wyposażenia wewnątrz obiektu.
 Do modernizacji dochodzi jeszcze pod koniec XIX w. a w latach 1961-1962 kościół jest remontowany.

 Widok od strony wschodniej, gdzie znajduje się prezbiterium.
 Wieża znajduje się od południa.


 A w murowane są w nią takie tablice. Niestety nie udało mi się rozpoznać kartusza herbowego.

 Na terenie przykościelnym ustawiono figury świętych.

okna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...