Menu

wtorek, 12 lipca 2016

PIOTROWICE - Kościół pw. Narodzenia N.M.P. (GPS - 51.0575 / 16.1392)

 Kościół pw. Narodzenia N.M.P. w Piotrowicach był pierwotnie gotycką budowlą, której początki sięgają przełomu XIII i XIV w.

 Patronami pierwotnej świątyni byli apostołowie Piotr i Paweł, a obecną patronkę nadano kościołowi prawdopodobnie podczas XX'to wiecznego remontu, dzięki któremu możemy oglądać świątynię w tak dobrym stanie.

 W 1612 r. doszło do gruntownej przebudowy, dzięki której gotyckiemu kościołowi nadano  renesansowy wygląd.

 W 1812 r. kościół został zniszczony (niestety nie znam tego przyczyny) i odbudowano go dopiero w latach 1959-1961.

 Widok od strony północnej. Widok zza ogrodzenia na teren cmentarny, gdzie znajduje się również cmentarz.

piątek, 8 lipca 2016

PIOTROWICE - Pałac w powiecie jaworskim. (GPS - 51.0592 / 16.1421)


 To co określiłem pałacem w Piotrowicach, to właściwie pozostałość po tym co jeszcze w latach 80'tych XX wieku było pałacem.

 Zacznijmy jednak od tego co znalazłem na temat jego historii.

 Obiekt, którego pozostałość oglądamy, został wybudowany w latach 30'tych XVIII w. jako założenie barokowe z folwarkiem. Ściślej mówiąc nie zostało wybudowane, a rozbudowano i zmodernizowano stojący tu wcześniej renesansowy dwór obronnym, o którym wspomniano w 1603 r. ale możliwym jest, że jego początki sięgają nieco wcześniejszego okresu.

 Pierwotny dwór otoczony był fosą i kamiennym murem, a po barokowej modernizacji dobudowano folwark ze stawem hodowlany. W latach 60'tych XIX w. przy kompleksie utworzono park.

 Po wojnie pałac został przejęty przez PGR i funkcjonował od 1949 r. aż do 1992 r. kiedy to jak wszystkie gospodarstwa został zlikwidowany. 
 PGR'y może nie były najlepszymi gospodarzami dla tego typu obiektów, ale ktoś jednak się nimi opiekował, a w chwili obecnej na obiekcie nie ma nawet dachu, więc dni jego już są praktycznie policzone.

 Widok od strony północnej. 

 Widok od założenia parkowego, którego stan nie wiele odbiega do stanu pałacu.
 Wejście główne znajdowało się od strony folwarku.

 Wykonany z piaskowca portal wejścia głównego.


 Widok na pałac w porze letniej od strony parku.
Jak widać najlepiej wybrać się tu jesienią, lub wczesną wiosną.

  Na koniec park i fragment kamiennego murka okalającego pałac.

wtorek, 5 lipca 2016

NAROCZYCE - Rezydencja Augusta II Mocnego. (GPS - 51.5262 / 16.4275)

 Pałac w Naroczycach, to kolejny przykład zabytku, który nie miał szczęścia do właścicieli w swojej powojennej historii.

 Pałac został wybudowany w 1688 r. jako rezydencja "przystankowa" dla Augusta II Mocnego, który jako elekcyjny król Polski często podróżował pomiędzy rodzinnym Dreznem, a Warszawą i właśnie w Naroczycach wygodnie mu było zatrzymać się na odpoczynek.

 Obiekt powstał na przełomie baroku i klasycyzmu dlatego można tu zauważyć przełom tych dwóch stylów.

 Rezydencja na przestrzeni wieków często zmieniała właścicieli, a co się z tym wiążę była też często przebudowywana. pierwsza przebudowa miała miejsce w 1737 r. prawdopodobnie wówczas pałac przestał być potrzebny Augustowi II Mocnemu (królował w Polsce do 1733 r.) i nowy właściciel postanowił przystosować go do własnych potrzeb.

 Kolejne przebudowy miały miejsce jeszcze w XIX i na początku XX w.

 Obecnie pałac jest niezamieszkały i popada w ruinę, ponieważ kolejni właściciele nie mieli koncepcji, chęci, lub pieniędzy na jego remont.

 Widok od strony wschodniej.piątek, 1 lipca 2016

NIEDŹWIEDZICE - Pałac rodziny von Rothkirch und Trach. (GPS - 51.2827 / 16.0365)

 Pałac w Niedźwiedzicach, to drugi obiekt warty obejrzenia w tej wsi.

 Początki pałacu nie są znane, ale wiadomo, że pierwotne założenie było drewniano-murowane w konstrukcji ryglowej i najprawdopodobniej jego fundatorem był członek rodziny Bożywojów.

 W 1748 r. z inicjatywy rodziny von Rothkirch doszło do przebudowy pierwotnego założenia nadając mu formę założenia neogotyckiego, a pod koniec XIX w. w 1866 r. podczas następnej przebudowy otrzymał formę neobarokową i takiego go możemy oglądać obecnie.

 Obecnie pałac jest własnością prywatną i dostęp do niego jest ograniczony, więc zdjęcia tylko zza ogrodzenia i z odległości.

 Nie mniej jednak cieszy fakt, że jest odnowiony i nie popada w ruinę jak większość tego typu obiektów.

 Widok od strony wschodniej.


 Rzucająca się z daleka w oczy wieża z kartuszem herbowym rodziny von Rothkirch und Trach. Na wieży znajduje się data upamiętniająca budowę obiektu.

 Wjazd na folwark, a w głębi pałac.

 Kartusz herbowy  rodziny Rorhkirch und Trach znajdujący się nad przejazdem pod wieżą.

okna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...