Menu

piątek, 29 stycznia 2016

OSETNO - Pałac rodziny von Tschammer. (GPS - 51.6343 / 16.4601)

 W poszukiwaniu następnego, ciekawego obiektu przeskoczymy do odległego o ponad 100 km na północ Osetna.
 Wieś już odwiedzaliśmy za sprawą tutejszego kościoła pw. Michała Archanioła.

 Pałac jest naprawdę piękny, niestety w nie najlepszej kondycji co zobaczycie na zdjęciach. Co prawda nie jest on jeszcze doszczętną ruiną, ale to tylko zasługa w miarę dobrze utrzymanego dachu.

 Pałac który możemy oglądać obecnie, to tylko namiastka z tego co powstało w pierwszej połowie XVI. Niestety nie doszukałem się konkretnej daty budowy, ale wiadomym jest, że istniał już w 1540 r. więc było to założenie renesansowe charakteryzujące się pięknym sgraffito, którego pozostałości Wam pokażę.
 Oczywiście zabytek wyglądał trochę inaczej, ponieważ był to dwór obronny, otoczony fosą, której pozostałość można obejrzeć w postaci zarośniętego stawu.

 Pałac został przebudowany i powiększony ok. 1620 r. Ale nie uległ jakimś znacznym zmianom poza dobudowaniem skrzydła wschodniego i pokryciem elewacji zdobieniem sgraffitowym. Dopiero przebudowa w XIX w. zatarła jego renesansowy charakter, a prawdopodobnie wówczas piękne sgraffito zostało przykryte tynkiem, a pałac otrzymał neoklasycystyczny wygląd. 
 Jak widać zmiany to nie tylko nasz wymysł.

 Obecnie, jak pisałem pałac nie ma właściciela i nie wiadomo jak długo jeszcze pociągnie. Pewno dopóty, dopóki będzie trzymał się dobrze dach.

 Niestety nie mogę pokazać Wam pałacu w pełnej krasie, ponieważ byłem w jego okolicy latem i wszystko było mocno porośnięte zielenią, ale może kiedyś spróbuję to zaktualizować. 

 Widok od strony południowej na przebudowaną w XIX w. wieżę.

 Wejście główne z balkonem od strony parku.

 Jeden z portali wejścia od tej strony.

 Tu opisane przeze mnie sgraffito nieśmiało zaglądające spod tynku.


wtorek, 26 stycznia 2016

WOJANÓW - Pałac Bobrów. (GPS - 50.8705 / 15.8306)

 Dziś pokaże Wam jeden z ciekawszych obiektów w dolinie pałaców, choć jego stan woła o pomstę do nieba.

  Neorenesansowy pałac w Wojanowie, to już drugi pałaców znajdujących się w tej niewielkiej wsi. Co prawda do niedawna pałac ten znajdował się we wsi Bobrów, ale została ona przyłączona do większego Wojanowa.

 Historia zamków na tych ziemiach nie jest do końca znana, ale to co wiemy brzmi na tyle ciekawie, że nie sposób krótko skwitować tego jednym zdaniem. 
 O bogatej historii mogą świadczyć choćby niektóre nazwiska związane z tym regionem jak np. von Zedlitz, von Nostitz, czy rodzina Schaffgots'ów.

 Pierwsze pisane wzmianki dotyczące zamku wybudowanego na tym terenie pochodzą z 1450 r. Wiadomym jest, że ów obiekt już istniał wcześniej, ale historycy spierają się jak dużo wcześniej, ponieważ jest wiele śladów zamku, ale nie są one jednoznaczne i rozpiętość jest od końca wieku XIII (co jest raczej mało prawdopodobne) do początków wieku XV. Niemniej jednak nie będziemy się w to zagłębiać, ponieważ zamku już i tak nie ma, a pałac który obejrzycie to dużo późniejsza budowla.

 Krótko na temat zamku, o którym wcześniej wspominałem miał niewyjaśnione początki i nie bardzo jasny koniec. Prawdopodobnie został zburzony na przełomie XVI i XVII w. i to wówczas postawiono w tym miejscu renesansowy dwór.

 Obecnie oglądany pałac, to budowla postawiona na miejscu tegoż dworu. Właściwie dwór został poddany gruntownej modernizacji i przebudowie, ponieważ jego pozostałości widać jeszcze w niektórych częściach pałacu. 
 W pełni zmodernizowany obiekt powstał na polecenie rodziny von Decker w roku 1894, a jego projektem zajął się architekt z Berlina Paul Roetger.

 Ciekawostką może być też fakt, że pod koniec lat 30'tych XX w. w pałacu mieściła się szkoła adeptów SA.

 Po wojnie mieściły się tu m.in. ośrodek dla uchodźców z Grecji, ośrodek kolonijny, PGR i kilka innych.

 Obecnie jak widać obiekt stoi pusty, porzucony i zaniedbany, a z tego co słyszałem, to jego właściciel rozpoczął remont, ale zmarł i są problemy z wyznaczeniem spadkobiercy.

 Niestety obiekt jest ogrodzony i zamknięty, więc zdjęcia tylko zza ogrodzenia.

Widok od strony zachodniej. Jak widać bramy wjazdowej pilnują dwa lwy, które trzymają kartusze herbowe.

 Lewy trzymają kartusze z herbem Georga von Decker.

 Ten trochę uszkodzony, ale widać podobieństwo.

 To już sam pałac.

Kilka zbliżeń neorenesansowych zdobień.
 Zwieńczenie skrzydła południowego i znów herb Georga von Decker.

Lew czai się zza sterty cegieł ... ciekawa kompozycja ;).


 To już widok z drugiej strony Bobru na brzegu którego usytuowany jest pałac.

Mur okalający pałac wzorowany jest na średniowiecznych warowniach.


 Tu widok od strony rzeki.piątek, 22 stycznia 2016

MIERCZYCE - Kościół pw. Wniebowzięcia N.M.P. (GPS - 51.0935 / 16.3117)

 Kościół w Mierczycach, to drugi, odwiedzany przez nas zabytek w tej ciekawej wsi. Po raz pierwszy gościliśmy tu przy okazji oglądania pałacu rodziny von Schweinitz.

 Kościół pw. Wniebowzięcia N.M.P. to gotycka budowla wzmiankowana w dokumencie pisanym po raz pierwszy w 1335 r.

 Kościół miał trochę inny wygląd niż obecnie oglądany, a to głównie za sprawą wieży, którą dobudowano pod koniec XV w.

 Nie było, to wszystko co miało wpływ na ostateczny wygląd budowli, ponieważ w czasach gdy świątynię użytkowali ewangelicy została dobudowano kruchtę wejścia od strony południowej i zakrystię.
 Po tej modernizacji świątynia nieznacznie nabrała charakteru budowli barokowej, ale pozostały też elementy typowo gotyckie, jak np. wygląd ostro wykończonych okien.

 W czasie moich wizyt kościół był remontowany co dobrze świadczy o gospodarzu.

 Widok na prezbiterium, które znajduje się po stronie wschodniej kościoła.

 Przechodzimy na stronę południową, gdzie znajduje się dobudowana w XVIII w. kruchta z kartuszem herbowym.
 Niestety nie udało mi się znaleźć jego właściciela. Raczej nie była to rodzina von Schweinitz, która miała nieopodal swój pałac.
 Widok od strony wieży, która znajduje się po stronie zachodniej.

 Tablice pamiątkowe na cześć poległych w wojnach. Tablice epitafijne wmurowane w fasadę ściany.


wtorek, 19 stycznia 2016

GOSZCZ - Kościół po ewangelicki. (GPS - 51.3963 / 17.4806)

 Zakończymy już naszą wizytację Goszcza oglądając pozostałość po barokowym kościele należącym do społeczności ewangelickiej, zwanego też kościołem dworskim.

 Świątynię wybudowano w latach 1743-1749 oczywiście za zgodą zarządzających ówcześnie miejscowością rodziną Reichenbach.
 Kościół był również, a może przede wszystkim nazywany kościołem dworskim, ponieważ umiejscowiony był w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowego rodziny Reichenbachów.

 Oczywiście na początku społeczność ewangelicka nie miała aż tak okazałego obiektu, a spotykała się w kaplicy grobowej rodziny von Borschnitz, która została skasowana przez katolicką rodzinę von Dohn. 
 Po objęciu rządów przez rodzinę von Reichenbach, która początkowo zgodziła się na odprawianie nabożeństw w pomieszczeniach pałacowych, postanowiono wybudować kościół z prawdziwego zdarzenia i doszło do tego w latach 40'tych XVIII w.

 Kościół na krótko przed II W.Ś. został odremontowany, by po jej zakończeniu przestać służyć wiernym i rozpocząć proces degradacji.

 Na szczęście pojawiło się światełko w tunelu, ponieważ została podpisana umowa użyczenia pomiędzy starostwem, a Stowarzyszeniem Św. Magdaleny i ma tu powstać Dom Pracy Twórczej.
 Co by to nie miało znaczyć, cieszy inicjatywa i chęć zagospodarowania tego ciekawego obiektu.

 Widok od strony zachodniej.


 Nad wejściem głównym znajduje się kartusz herbowy, najprawdopodobniej rodziny Reichenbach, ale niestety nie udało mi się tego potwierdzić.

 Strona południowa.

 Przechodzimy już na tereny, które niegdyś należały do pałacu.

 Tu, dokładnie za plecami mamy pałac rodziny von Reichenbach.piątek, 15 stycznia 2016

GOSZCZ - Kościół pw. Narodzenia N.M.P. (GPS - 51.3978 / 17.4830)

 Goszcz niektórzy już pewno pamiętają z wcześniejszej wizyty, która miała miejsce przy okazji zwiedzania pięknego, barokowego choć mocno zniszczonego pałacu rodziny von Reichenbach.

 Wprawdzie w Goszczu są dwa kościoły i ten jest młodszy, ale to z nim wiążą się początki chrześcijaństwa na tych ziemiach dlatego zaczniemy od niego.

 Po raz pierwszy świątynię w Goszczu wzmiankowano już w 1291 r. Był to obiekt drewniany, którego budowniczymi był zakon Salezianów. Niestety ta romańska świątynia nie przetrwała do naszych czasów.

 Obecny został wybudowany w latach 1775-1779. Właściwie to to określenie jest trochę mało precyzyjne, ponieważ część kościoła, a konkretnie kaplica maryjna został wybudowana dużo wcześniej ponieważ w 1662 r. hrabina Eleonora von Wagansberg ufundowała kaplicę Loretto, która w późniejszym czasie została wkomponowana w późniejszy obiekt, ten który możemy oglądać obecnie.

 Obecnie kościół nadal pełni funkcje sakralne i znajduje się przy nim cmentarz parafialny.

 Widok od strony południowej.

 Wieża znajduje się po stronie zachodniej świątyni.

 Tak kościół prezentuje się od strony cmentarza, który usytuowany jest po północnej stronie świątyni.


 Prezbiterium z piękny mi krągłościami charakterystycznymi dla epoki baroku.

 Wschodnia strona świątyni.


okna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...