Menu

poniedziałek, 12 stycznia 2015

GOŚCISŁAW - Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza. (GPS - 51.0159 / 16.5030)

 Jeśli chodzi o pierwszy kościół wybudowany w Gościsławiu, to zdania są podzielone.  Jedne źródła podają, że już w XII w. a inne, że w połowie XIII. Na pewno świątynia istniała już w 1335 r r. i była filią parafii w Udaninie, a samodzielną parafią została dopiero w 1542 r. i posługiwali w niej mnisi z Lubiąża.
 Ówczesna świątynia była budowlą gotycką, a jej charakter na barokowy został zmieniony podczas XVIII w. przebudowy. W latach 1756 - 1759 nie tylko zmieniono jej wygląd, ale także powiększono i pod koniec XVIII w. nadbudowano wieżę umieszczając na niej oglądany do dziś hełm.

 W latach 1630 - 1645 kościół użytkowany był przez protestantów, by później powrócić do wspólnoty katolickiej.

 Kościół przez wszystkie wieki był wielokrotnie remontowany, ale tylko XVIII w. przebudowa zmieniła jego wygląd i od tej pory nie odczuł on większej ingerencji w swój wygląd.

Widok od strony południowej. 

 Wieża usytuowana jest po stronie zachodniej świątyni.


 Tak kościół prezentuje się od północy. Tu dobrze widać mansardowy dach, tak charakterystyczny dla budowli barokowych.


 Od wschodu umiejscowione jest prezbiterium. W elewację wmurowane są dwie tablice nagrobne.


 Widok ogólny na wnętrze, które miałem okazję obejrzeć przez kratę.
Można je określić trzema słowami: skromnie, schludnie i przytulnie.

 Od strony północnej znajduje się niewielka ambona, ale pasująca do wystroju wnętrza.

 To widok na nawę południową.

2 komentarze:

Zapraszam do komentowania, chętnie poczytam wasze opinie o blogu, co można zmienić, co dodać, co usunąć.
Możesz skorzystać z konta "ANONIMOWY" - bez zobowiązań.

Proszę również o to, aby nie pisać na temat właścicieli obiektów, ponieważ nie wszystkim się to podoba i miewam w związku z tym nieprzyjemności.

Piszcie też, co chcielibyście zobaczyć .. postaram się pokazać Wam te miejsca.

okna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...