Menu

sobota, 24 grudnia 2016

LEGNICA - Z lotu ptaka.

 Legnicę już nie raz pokazywałem i pewno jeszcze nie raz pokarzę, bo to "moje" miasto, ale z takiego punktu widzenie u mnie jej jeszcze nie było. 

 Kilka zdjęć starej, kamienicznej zabudowy miejskiej z przełomu XIX i XX w.

 Tarninów, a w głębi centrum.

 Willowa część Tarninowa potocznie zwana "Kwadratem".

Fabryczna, widok w kierunku centrum.

 Zbliżenie na centrum.

 Na koniec ciekawostka. Piekary Wielki. Dawna wieś służebna na zamku legnickiego, a obecnie część miasta.
 Piekary Wielkie zostały założone pod koniec XIII w.

czwartek, 22 grudnia 2016

KĄTY WROCŁAWSKIE - Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. (GPS - 51.0315 / 16.7691)

 Jeszcze chwilę pozostaniemy w Kątach Wrocławskich, a to z powodu tutejszego kościoła.

 Początki parafii sięgają 1302 r. kiedy to została wspomniana po raz pierwszy w dokumencie pisanym.

 Świątyni w obecnym kształcie została wybudowana na początku XV w.  z kamienia i cegły. Na przestrzeni wieków kościół przeszedł kilka nieznacznych modernizacji i remontów, a do pierwszego doszło w pierwszej połowie XVI w. kiedy to dobudowano do prezbiterium, od strony północnej zakrystię.

 Druga modernizacja. właściwie remont miał miejsce w latach 1825-1827, a jego efektem było nieznaczne podwyższenie wieży (o część oktagonalną) i uzupełnienie jej obecnym hełmem.

 Kościół był remontowany również w latach 1954 i 1963, a także w 1977 kiedy to nad wejściem bocznym ułożono mozaikę przedstawiającą patronów kościoła i napis "Paweł VI".

Widok od strony zachodniej.

 Ujęcie od strony zachodniej. Tu dobrze widać oktagonalny fragment dobudowanej w XIX w. wieży.


 Mozaika z 1977 r.

 Kruchta jednego z wejść bocznych.

 Na portalu kruchty widniej wyryta data 1101. Niestety nie udało mi się znaleźć czego miałaby dotyczyć.


 Widok od strony prezbiterium, które znajduje się po stronie wschodniej.

 Widok od strony północnej, gdzie znajduje się przy parafialny cmentarz.

 Figura Jana Nepomucena usytuowana przy wejściu na tereny przykościelne.

poniedziałek, 12 grudnia 2016

KĄTY WROCŁAWSKIE - Ratusz. (GPS - 51.0301 / 16.7710)

 W Kątach Wrocławskich jesteśmy po raz pierwszy, więc krótko napiszę na temat jego historii.

 Miasto po raz pierwszy wzmiankowano w dokumencie pisanym już w 1298 r. Jego dzieje były związane z handlem, ponieważ położony był na drodze pomiędzy ważnymi miastami Śląska, czyli Świdnicą, Strzegomiem i Wrocławiem. 

 Miasto było kilkakrotnie doświadczane przez pożogę, z których największa z 1624 r. zniszczyła sporą jego część, a konkretnie 165 budynków w tym zamek (którego nigdy nie odbudowano i ratusz, który odbudowano dopiero ponad 200 lat później.

 Obecnie miasto administracyjnie znajduje się w Powiecie wrocławskim.

 Ratusz, który chcę Wam pokazać jest budowlą neorenesansową wzniesioną w 1879 r. i dobudowano go do starszej wieży.

 Jak już wcześniej wspomniałem, ratusz w rym mieście istniał już dużo wcześniej, bo wspominany jest już w XV w. ale spłonął w pożodze w 1624 r. jak i znaczna część miasta.
 Po wcześniejszej budowli pozostała wieża, która byłą prawdopodobnie wybudowano w XVI w. w okresie największego rozkwitu miasta.
 Wieża została podwyższona w 1613 r. i tylko ona zachowała się po wspomnianym wcześniej pożarze.

 Widok od strony zachodniej. Tablice herbowe starostów miasta i biskupów wrocławskich, do których przez pewien okres miasto należało.

piątek, 2 grudnia 2016

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE - Zamek rodziny von Zedlitz. (GPS - 50.9376 / 16.4574)

 Piotrowice Świdnickie, to niewielka wieś położona nieopodal Żarowa w powiecie świdnickim, a obiekt który chcę Wam pokazać, to renesansowy dwór obronny położony w północno wschodniej części wsi.

 No właśnie, zamek, pałac, czy dwór ?

 Właściwie, trudno to czasem określić i nawet oficjalne informacje różnią się w tej kwestii. Oczywiście nie dotyczy, to tylko tego konkretnego obiektu, ale ogólnie.

  Zamek (dwór) obronny otoczony fosą, został wybudowany w latach 1568 - 1591 na zamówienie rodziny von Zedlitz i to oni byli jego pierwszymi użytkownikami.

  W 1622 r. prawdopodobnym właścicielem obiektu została równie znana na Śląsku rodzina von Nostitz, która w tym że roku kupiła centralną posiadłość rodu von Zedlitz mieszczącą się w Łażanach, a której częścią składową były Piotrowice.

 Zamek został mocno uszkodzony i splądrowany podczas trwania wojny 30-to letniej i to właśnie one były powodem remontu do jakiego doszło pod koniec XVII w.

 Wiek XIX przyniósł powrót świetności zamkowi i pobliskiej wsi, która za sprawą ówczesnego zarządcy miała nawet swój szpital, ponieważ właściciel spore sumy łożył na cele charytatywne.

 Druga połowa XIX w. to przede wszystkim zmiana właściciela, a jego koniec to kolejna przebudowa, której efekty możemy oglądać do czasów współczesnych, ponieważ dobudowano wówczas wieże i pokryto je blachą.

 Koniec II W.Ś. skutkował uszkodzeniami zamku, a sam obiekt przejął Jaroszowski Zakład Materiałów Ogniotrwałych. W latach 60-tych XX w. właścicielem posiadłości został PGR.

 Po likwidacji PGR obiekt zaczął popadać w ruinę i brakowało koncepcji na jego zagospodarowanie, a nieliczne próby jego zabezpieczenia nie na wiele się zdały.
 Niestety następne lata przyniosły jeszcze większą dewastację i kradzieże, a największą stratą było "zniknięcie" renesansowego portalu wejścia głównego.

 Obecnie zamek jest własnością prywatną i muszą przyznać, że prognozy są coraz lepsze, ponieważ widać efekt troski właściciela o obiekt. Niestety wejście na teren jest zamknięte i dlatego brak mi zdjęć od strony wejścia głównego, gdzie znajduje się kamienny most.

Widok od strony wschodniej.

 Strona południowa.


 Fasada wschodnia, do której jak wspomniałem brak jest dostępu.


 Widok od strony północnej na zamek, a po lewej widać kamienny most i fragment XVIII w. spichlerza.

 To spichlerz i pozostałość po folwarku.okna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...